Záhrada

19.02.2014 19:26
Vertikálny rez charakterizujeme ako mechanickú pracovnú operáciu, pri ktorej sústava vertikálne (kolmo k pôdnemu povrchu) postavených oceľových nožov alebo čepelí prerezáva trávny povrch, zbavuje ho splstnatenej vrstvy, ktorá vznikla hromadením drobných ústrižkov tráv pri povrchu pôdy. Súčasne sa...