Ako postupovať

Úmrtie nastalo doma

  1. Zavolať lekára (pohotovosť) - Vykoná prehliadku zosnulého, vystaví 'List o prehliadke mŕtveho'. Lekár v liste uvedie ďalší postup - pitva alebo pochovávanie.
  2. Zavolať pohrebnú službu - s nimi si dohodnete ďalší postup.

Úmrtie nastalo v nemocnici

  1. Budete kontaktovaný personálom nemocnice - tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza /PATOLÓGIA/.
  2. Zavolať pohrebnú službu - s nimi si dohodnete ďalší postup.
  3. Po dohode s nami je potrebné priniesť oblečenie pre zosnulého. Ostatné náležitosti tj. vybavenie matriky, ak je to možné - upustenie od pitvy... Vybavíme za Vás pokiaľ zosnulý nemal v nemocnici svoj občiansky preukaz, je potrebné ho doložiť, kvôli vybaveniu matriky ak smrť v nemocnici nastala mimo pracovných dní, alebo v deň pracovného pokoja, zosnulý bude k nám (do chladiaceho zariadenia) prevezený v nasledujúci pracovný deň.

Úmrtie na inom mieste (v lese, na ulici...) - smrť nastala za neznámych okolnosti

  1. Zavolať lekára (pohotovosť).
  2. Zavolať políciu.
  3. Oni už určia ďalší postup O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá kontaktuje pohrebnú službu a taktiež uhradí náklady s tým spojené.
  4. Zo strany pozostalých zostáva dojednať ostatné služby zo zabezpečením poslednej rozlúčky. Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov... Postup je totožný s postupom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici, pozostalých kontaktuje (nehoda - polícia, domov dôchodcov - personál), poskytnú Vám všetky potrebné informácie. V niektorom prípade môžete byť vyzvaní políciou k identifikácii zosnulého.