Formality pri úmrtiach

 K vybaveniu pohrebných formalít sú potrebné tieto doklady:

  • Občiansky preukaz zosnulého
  • Občiansky preukaz vybavovateľa (najbližší pozostalý, manžel, manželka)
  • Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
  • Oblečenie pre zosnulého

Ak bude Vaším želaním, aby sme prišli k Vám domov, podľa potreby prídeme my za Vami a budeme s Vami v osobnom kontakte až do ukončenia obradu. Poradíme, zabezpečíme všetko potrebné k pohrebu, či kremácii a postaráme sa o dôstojnosť pietneho aktu.