Služby

  • Obliekanie a úprava zosnulých
  • Uloženie zosnulých do truhiel
  • Preprava zosnulých 24hod. denne
  • Preprava zosnulých zo a do zahraničia
  • Výkopy hrobov, exhumácie
  • Vybavenie všetkých pohrebných dokladov
  • Zabezpečovanie kremačných obradov
  • Iné činnosti súvisiace s pohrebom