POHREBNÍCTVO

COVID-19

Špeciálne opatrenia a požiadavky sa budú riešiť po vzájomnej dohode. Poprosíme všetkých účastníkov pohrebu o dodržiavanie aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva.  

Sme tu pre Vás

Strata milovanej osoby prináša významnú, navždy zmenenú situáciu v našich životoch. V týchto ťažkých časoch je nevyhnutné mať oporu vo svojej rodine a priateľoch. Naša pohrebná služba je tu, aby Vás odbremenila od maximálneho množstva starostí spojených s vybavovaním pohrebu práve vo chvíľach, kedy potrebujete zostať v kruhu Vašich blízkych. Zverte poslednú rozlúčku s Vašim milovaným do rúk profesionálov. Už 19 rokov pomáhame pozostalým zmierňovať ich žiaľ.


Služby

 • Obliekanie a úprava zosnulých
 • Uloženie zosnulých do truhiel
 • Preprava zosnulých 24hod. denne
 • Preprava zosnulých zo a do zahraničia
 • Výkopy hrobov
 • Vybavenie všetkých pohrebných dokladov
 • Zabezpečovanie kremačných obradov
 • Iné činnosti súvisiace s pohrebom

Ako postupovať

Úmrtie nastalo doma

 1. Zavolať lekára (pohotovosť) - Vykoná prehliadku zosnulého, vystaví 'List o prehliadke mŕtveho'. Lekár v liste uvedie ďalší postup - pitva alebo pochovávanie.
 2. Zavolať pohrebnú službu - s nimi si dohodnete ďalší postup.

Úmrtie nastalo v nemocnici

 1. Budete kontaktovaný personálom nemocnice - tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza /PATOLÓGIA/.
 2. Zavolať pohrebnú službu - s nimi si dohodnete ďalší postup.
 3. Po dohode s nami je potrebné priniesť oblečenie pre zosnulého. Ostatné náležitosti tj. vybavenie matriky, ak je to možné - upustenie od pitvy... Vybavíme za Vás pokiaľ zosnulý nemal v nemocnici svoj občiansky preukaz, je potrebné ho doložiť, kvôli vybaveniu matriky ak smrť v nemocnici nastala mimo pracovných dní, alebo v deň pracovného pokoja, zosnulý bude k nám (do chladiaceho zariadenia) prevezený v nasledujúci pracovný deň.

Úmrtie na inom mieste (v lese, na ulici...) - smrť nastala za neznámych okolnosti

 1. Zavolať lekára (pohotovosť).
 2. Zavolať políciu.
 3. Oni už určia ďalší postup. O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá kontaktuje pohrebnú službu a taktiež uhradí náklady s tým spojené.
 4. Zo strany pozostalých zostáva dojednať ostatné služby zo zabezpečením poslednej rozlúčky. Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov... Postup je totožný s postupom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici, pozostalých kontaktuje (nehoda - polícia, domov dôchodcov - personál), poskytnú Vám všetky potrebné informácie. V niektorom prípade môžete byť vyzvaní políciou k identifikácii zosnulého.

    Formality pri úmrtiach

      K vybaveniu pohrebných formalít sú                    potrebné tieto doklady:  

 • - občiansky preukaz zosnulého
 • - občiansky preukaz vybavovateľa (najbližší    pozostalý, manžel, manželka)
 • - oblečenie pre zosnulého
 • Ak bude Vaším želaním, aby sme prišli k Vám domov, podľa potreby prídeme my za Vami a budeme s Vami v osobnom kontakte až do ukončenia obradu. Poradíme, zabezpečíme všetko potrebné k pohrebu, či kremácii a postaráme sa o dôstojnosť pietneho aktu.